Raadslid

Naast zijn werk heeft Martijn brede politiek-bestuurlijke ervaring. Zo is hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda; hij is lid van het presidium en eerste woordvoerder bij de raadscommissie Bestuur voor de portefeuilles: financiën en belastingen, openbare orde en veiligheid, communicatie, algemene bestuurlijke en juridische zaken, personeel en organisatie, regionale samenwerking, toekomstvisie, wijkaanpak, bedrijfsvoering, vastgoed, economie, recreatie en toerisme. In 2018 is hij lid van een initiatiefwerkgroep raadsbreed werken; aansluitend is hij voorzitter van de commissie die het raadsbreed werken begeleidt. In 2020 wordt hij gekozen als lid van de agendacommissie en voorzitter van de commissie Bestuur.

Voorzitter

Sinds 2021 is Martijn voorzitter van de Goudse Cricketclub Olympia. De club is opgericht in 1886 en is daarmee de oudste sportvereniging van Gouda en een van de oudste cricketverenigingen in Nederland. Olympia is een bekende naam voor cricketend Nederland, ook door het geheel eigen karakter van de vereniging. Een vereniging waarin er plek is voor iedereen met het crickethart op de juiste plaats: met liefde voor deze bijzondere sport en met waardering voor alle sociale aspecten van cricket en de vereniging.

Toezichthouder

Tot slot is Martijn lid van de Raad van Toezicht en lid van de Auditcommissie van stichting PCPO De Vier Windstreken, het bestuur van vijftien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in het Groene Hart. Het betreft zeventien locaties in de gemeenten Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Oudewater. De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op het rechtmatig en doelmatig handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder.

Eerdere bestuurlijke functies

Van 2004 tot 2008 en van 2012 tot 2018 is Martijn in Gouda lid van de kerkenraad van wijkgemeente de Oostpoort binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De laatste drie jaar maakt hij daarbij deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur van de wijkgemeente. Tussen 2011 en 2015 is hij bestuurslid bij stichting Q-time, een stichting die in de Goudse samenleving relaties stimuleerde met samenbindende activiteiten. En tot slot is hij van 2000 tot 2002 voorzitter van de redactieraad van TweeVandaag.