Martijn studeert aan de School voor Journalistiek. Aansluitend behaalt hij aan de North-West University in Zuid-Afrika een master in communicatie met een onderzoek naar de rol van de Afrikaanstalige pers tijdens Apartheid. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als journalist bij landelijke media en gerenommeerde communicatiebureaus. Martijn is zelfstandig partner bij Leene Communicatie, een bureau gespecialiseerd in duidelijke communicatie over maatschappelijke vraagstukken. Momenteel werkt hij als interim-woordvoerder voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hij is gespecialiseerd in crisiscommunicatie, mediatrainingen en duidelijke taal en zet zich in als ambassadeur voor laaggeletterden in de regio’s Parkstad (sinds 2012), Holland Rijnland (sinds 2014) en Gouda (sinds 2017). Ook ondersteunt hij in 2020/2021 de Direct Duidelijk Brigade enkele maanden als netwerkcoördinator en procesbegeleider.

Naast zijn werk is Martijn bestuurder en toezichthouder. In Gouda is hij raadslid en fractievoorzitter. Hij is lid van het presidium en was tot maart dit jaar lid van de agendacommissie en voorzitter van de commissie Bestuur. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht en lid van de Auditcommissie van de regionale scholenkoepel De Vier Windstreken. En tot slot is hij voorzitter van de Goudse cricketclub Olympia.